Babyeyi dore uburyo bwiza bwo gutangiza umwana imfashabere

Iyo umwana ageze ku mezi atandatu atangira guhabwa imfashabere kuko amashereka aba yatangiye kugabanuka kandi na vitamin A n’umunyu wa fer nabyo bikagabanuka, umwana akaba aba agomba kubibona mu biribwa. Nubwo bimeze gutyo, hari ababyeyi bamwe bashobora gutangira nabi guha abana babo ibyunganira amashereka bikaba byagira ingaruka ku mikurire y’umwana no ku bushake bwo kurya( appetit) muri rusange.

Dore ibyo Anastasie ufite ubunararibonye mu mirire asaba ababyeyi kwitondera mu gihe batangiye guha abana babo imfashabere :

Uko bingana n’inshuro ubimuha : Ubanza kumuha byibura ibiyiko bibiri kugera kuri bitatu ukabimuha kabiri ku munsi kugirango agende amenyera.

Uko bifashe( consistence) : Ha umwana ibiryo bidatandukanye cyane nuko amashereka aba ameze. Ni ukuvuga ko bigomba kuba birekuye nkuko amashereka ameze.

Amako yabyo : ugomba gutangiza umwana ubwoko bumwe ukagenda ureba ibyo akunda nibumutera allergies , wamara kubona ko nta kibazo bimutera ukabona kubivanga
(urugero : ushobora kumutangiza umutobe w’imbuto nk’amapapaye, umuneke ,umutobe wa pomme ariko udatetse , ku buryo yumva ko byose bidatandukanye cyane n’amashereka).

Iyo amaze kubimenyera umukorera inombe y’imbuto z’ubwoko butandukanye.

Iyo amaze kumenyera inombe umuha igikoma kirekuye kandi kiyunguruye neza , Nyuma yaho ukamumenyereza ibintu birimo umunyu ( umufa w’amazi y’imboga, aho utogosa imboga ubundi ukamuha amazi yazo)

Iyi uvuye ku mufa w’imboga (bouillon de legumes) umuha amapotaje, n’inombe z’ibindi biryo nk’umuceri , ibirayi, …

Igihe umwana ataramenyera ibintu runaka wikwihutira guhita umuha ibindi ariko na none kumuhindurira bishobora guterwa na appetit ubonana umwana.

Uko umwana ashishikarira kubifata : Bisaba igiye kugirango umwana amenyere ibindi bitari amashereka. Umubyeyi agomba gutangira kumenyereza umwana we ibindi biryo igihe afite umwanya akirinda gutangira guhita amuhatiriza. Mugenere agasahani ke gato kakwereka ko iyo bigeze ahantu runaka aba yariye ibyo kurugero rwe.

Isuku : ibikoresho by’umwana bigomba kuba bifite isuku bikabikwa ahantu hatwikirwa mu gihe nta kabati kandi mukirinda gukoresha ibitambaro byo guhanaguza kuko ushobora no kubyanika ahantu ukabyanura byamaze kwandura. Ahubwo oza ibikoresho bye n’amazi ashyushye ubibike neza.

Mbere yo kugaburira umwana kandi uba ugomba kumwoza intoki kuko ashobora kuba yakwikora mu kanwa mu gihe uri kumugaburira.

Babyeyi murakangurirwa kuba ari mwe ubwanyu mutangira gutoza abana banyu gutangira kurya kugirango mumenye icyo bakunda n’icyo banga, aho kubaharira abakozi ngo abe aribo babibamenyereza kuko burya uko ugaburira umwana umwitayeho umuganiriza nk’umubyeyi nabyo bigira uruhare mu mikurire ye no kugira ubushake bwo gukunda kurya.

 

Isoko y'inkuru:agasaro.com

Add new comment

18 + 1 =