DORE IBISOBANURO BY’IMIBARE USANGA KU NDANGAMUNTU (National ID card)

Irangamuntu y’u Rwanda iba ifite inomero
igizwe n’imibarwa cumi n’itandatu(16)
igabanije mu matsinda atandatu.
N’ubwo iyo mibarwa ari myinshi, kuyifata
biroroshye kuko harimo amatsinda
adahinduka.

Itsinda rya1:

rigizwe n’umubarwa umwe. Iyo
uri umunyarwanda ni 1.
Itsinda rya 2: rigizwe n’imibarwa ine ihwanye
n’umwaka wavutsemo.

Itsinda rya 3:

rigizwe n’umubarwa umwe
werekana igitsina cya nyir’irangamuntu.
Umugabo ni 8, umugore ni 7.

Itsinda rya 4:

rigizwe n’imibarwa 7
Ryerekana umubare w’abantu bose mwavutse
mu mwaka umwe.

Itsinda rya 5:

rigizwe n’umubarwa umwe
werekana incuro ufashe irangamuntu. Iyo ari
ubwa mbere ni 0.

Itsinda rya 6:

rigizwe n’imibarwa ibiri Ni
ukuvuga umubare wari ugezeho mu bo
munganya imyaka.

TANGA IGITEKEREZO CYAWE KURI IYI NKURU UBINYUJIJE MURI COMMENT!!

Add new comment

8 + 4 =