INDANGACIRO Y’URUGO NI IMWE GUSA : URUKUNDO

Mu rugo rw’abashakanye indangagaciro imwe irahagije, ikubiyemo byose! Urukundo ufitiye uwo mwashakanye rutuma umwitangira, rutuma mushyira hamwe kuko mufite icyerekezo kimwe. Ubusanzwe iyo urukundo ruhari, rutuma umuha ubwisanzure ugushaka kwe ntikuzimirire mu kwawe, umugira inama nziza kandi nawe ukakira izo akugira,  guharanira urukundo ruhoraho ubigira intego, musangira  ibyishimo n’umubabaro, mutegana amatwi mu bwubahane, musengera hamwe n’ibindi. Abana baza ari imbuto ya rwa rukundo, mwembi mufatanya kubitaho buri wese akuzuza inshingano ze, bityo bagakurira muri rwa rukundo rwanyu!

Add new comment

11 + 2 =

Ibindi ukwiye kumenya